HW FH 04
BACK TO HEAVY WEIGHT

SAMADUL FOOD

NUTRICE อาหารเพียวเร่พร้อมทาน สำหรับผู้ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ


จาก “ข้าวมธุปายาส" ข้าวทิพย์ในตำนานพุทธศาสนา ฟื้นฟูสุขภาพพระพุทธองค์ก่อนการตรัสรู้ สู่อาหารเพียวเร่กลืนง่าย เสิร์ฟคู่เนื้อเทียม/ซอสเพียวเร่รสเปรี้ยว เสริมสมุนไพรเทอร์พีน ช่วยกระตุ้นน้ำลาย เพิ่มความอยากอาหาร และต้านการอักเสบ เหมาะกับผู้มีภาวะเคี้ยวกลืนลำบาก ระดับ 4 (IDDSI)

ทีม SAMADUL FOOD
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1. วฤณภา สุทธิบุตร
2. ปัทมพร ภู่ลำพงษ์
3. ดร.พิมพ์นิภา หิรัณย์สร
4. พญ.ภัทรา วัฒนพันธุ์

Contact Us:
Tel: +669 9235 6629
Line ID: h2obee
E-Mail: juthkh@kku.ac.thSAMADUL FOOD
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

SAMADUL FOOD

NUTRICE อาหารเพียวเร่พร้อมทาน สำหรับผู้ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ

HEAVY WEIGHT
FOOD HERITAGE
INNOVATION
02
TEAM

SAMADUL FOOD

มหาวิทยาลัยขอนแก่น