FLY WEIGHT / FW FL 05
ชื่อทีม Sagittarius
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
ชื่อแนวคิด
Catchers ผลิตภัณฑ์เบียร์ไร้แอลกอฮอล์แบบใหม่ กลิ่นสับปะรด
BACK