AGENDA : 20 NOVEMBER 2021
10:00 – 10.15
พิธีกรกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน และ สื่อมวลชน
แจ้งกำหนดการ และ แนะนำวิธีการเยี่ยมชมงานในรูปแบบ Virtual
พิธีกรแนะนำทีมผู้เข้าแข่งขัน และ ผู้สนับสนุน
10:15 – 10.25
กิจกรรมจากผู้สนับสนุน บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
10:25 – 10.35
กิจกรรมจากผู้สนับสนุน บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
10:35 – 12.30
พิธีกรแนะนำกรรมการ
การแข่งขันของรุ่น Heavy Weight หัวข้อ Future Lifestyle Food Innovation 7 ทีม
12.30 – 13.30
พักกลางวัน
13.30 – 13.50
กิจกรรมจากผู้สนับสนุน บริษัท ฟู้ด แฟคเตอร์ จำกัด ในเครือ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
13.50 – 15.15
การแข่งขันของรุ่น Heavy Weight หัวข้อ Food Heritage Innovation 5 ทีม
15.15 – 15.45
Innovation Talk "
จากชุมชนสู่การสร้างแบรนด์และออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้วยแนวคิด Local สู่เลอค่า "
โดย คุณสุทธิพงษ์ สุริยะ (ขาบ ) ผู้ก่อตั้ง Karb Studio
เจ้าของรางวัลออสการ์อาหารโลก Gourmand Awards ประเทศฝรั่งเศส 14 ปีซ้อน
15.45
จบงานวันที่ 2